Családfa

 

A Nádasdy család grófi ágának leszármazása a XVI–XVII. században

 Utolsó frissítés: 2014. 04. 26.

Nádasdy I. Ferenc (1478–1541)

Feleségei:

1.) szenterzsébeti Therjék Orsolya (†1529)
2.) Vessey Orsolya (Marossi István özvegye), esküvő: 1530

Gyermekeik:

1.) Tamás (1498 – 1562. június 2.)
2.) Zsuzsanna, férje Szele Balázs
3.) Jakab (†1556)
4.) Kristóf (†1584. november 8., Kabold, temetése: 1584. november 15.), felesége devecseri Choron Margit (†1613. szeptember 11., Kőszeg), Choron János kapitány lánya. Esküvő: 1563. augusztus 15. Nádasdy Kristóf annak az ágnak volt az őse, amelyik Nádasdy Tamással az 1630-as években kihalt.
5.) Krisztina, férje Bezerédy Mihály, esküvő: 1530
6.) László
7.) Anna (1512–1551), férje Majláth István, királyi sáfár a budai udvarban, Nádasdy Tamás barátja, aki 1534-ben lesz erdélyi vajda. Esküvő: 1530

 

Nádasdy Tamás (1498 – 1562. június 2., Egervár) , Magyarország nádora

Felesége:
Kanizsay Orsolya (1521 – 1571. március 2. és május 2. között), Kanizsay László és Drágffy Anna lánya, eljegyzés: 1532, házassági szerződés: 1533. július 3. előtt, tényleges esküvő: 1535 eleje

Gyermekük:
Ferenc (1555. október 6. – 1604. január 4.)

 

Nádasdy II. Ferenc (1555. október 6., Sárvár – 1604. január 4., Sárvár)

Felesége:
Báthory Erzsébet (1560 – 1614. augusztus 21., Csejte, temetése: 1614. november 25. csejtei templom), ecsedi Báthory György és somlyai Báthory Anna lánya, esküvő: 1575. május 8., Varannó (Zemplén m.)

Gyermekeik:

1.) Anna (1585? – 1615. augusztus 13., temetése: 1616. december 18. Csáktornya, Szt. Ilona monostor), férje Zrínyi Miklós (†1625. március 23.), esküvő: 1605. április 17., Csepreg
2.) Orsolya
3.) Katalin (1594?), férje: Homonnai Drugeth György (†1620. július 21., temetése: 1624. április 24. Nagyszombat), esküvő: 1610. január 6.
4.) Ilona
5.) András (1597?–1603)
6.)

Pál (1598 – 1633. október 15.)


Nádasdy Pál (1598 – 1633. október 15., 36 éves korában, temetése: 1634. június 29., Csepreg)

Feleségei:

1.) Cziráky Borbála (†1618. július 17., temetése: 1618. november 5. Léka), Cziráky Mózes lánya, esküvő: 1617. június 19. Sárvár

Gyermekük:
Katalin (1618. július), aki születésekor vagy röviddel azután meghalt, a szülésbe édesanyja is belehalt.

2.) Révay Judit (†1643. november 21., temetése: 1644. május 23. Galgóc), esküvő: 1620. augusztus 3., Révay Péter és Forgách Mária lánya. Második férje Forgách Ádám, esküvő: 1638.

Gyermekeik:

1.) György (1621. december 15., Csejte – 1626. április 4., Keresztúr, temetése: 1626. május 12., Léka)
2.) Ferenc (1623. január 14., Csejte – 1671. április 30., Bécs)
3.) István (élőként említve: 1630. január 2., 1630. december 1. már halott)
4.) Zsigmond (élőként említve: 1630. január 2., 1630. december 1. már halott)
5.) Éva (élőként említve: 1630. január 2., 1630. december 1. már halott)
6.) Tamás (1631. május 11., Csejte – 1633. augusztus 29. előtt)
7.) Anna-Mária, apáca (1634), 1650. augusztus 16.: örök fogadalmat tesz a pozsonyi klarissza kolostorban

Nádasdy Pál genealógiai irodalom által említett házasságára Forgách Judittal, Forgách Imre és Zrínyi Katalin lányával egyelőre nincs adat.

 

Nádasdy III. Ferenc (1623. január 14., Csejte – 1671. április 30., Bécs)

Felesége:
Esterházy Anna Júlia (1630. február 28. – 1669. január 22., Pottendorf), esküvő: 1644. február 6., Keresztúr, lakodalom: 1644. augusztus 28. Kismarton

Gyermekeik:
1671-ben, apjuk halálakor még életben lévő gyermekek:

1.) Krisztina (1646 – 1682. május 12., Bécs), férje Draskovich Miklós (†1687), Draskovich János nádor fia, esküvő: 1661. szeptember 4., Pozsony

Gyermekeik:

a) Pál (1668. június 7. – 1693. szeptember 5.)
b) Ádám

 

2.) Mária Magdolna (1647) férje Draskovich János (†1692), Draskovich János nádor fia, esküvő: 1663. szeptember vagy október

Gyermekeik:

a) Péter
b) János (†1733)

 

3.) Anna Terézia (†1683. március 22., Bécs), férje Pálffy János Antal (1642 – 1694. november 29.), Pálffy Pál nádor fia, esküvő: 1668. június 10., Bécs

Gyermekük:
Katalin

4.) István Ignác (1653. május 5.), felesége: Thököly Mária

Gyermekük:
Pál

5.) Ferenc (1655/56 körül – 1723) katona, 1714 lovassági tábornok

Feleségei:

1.) Széchy Erzsébet (†1689. október 29.)
2.) Herberstein Margit
3.) Schrattenbach Róza

Gyermekeik:

1.) Lipót (1696. november 15.)
2.) Boldizsár
3.) József
4.) Ferenc

lánygyermekek:
Mária Terézia, Anna Julianna (1687. augusztus 25., ikrek)

 

6.) Julianna, orsolyita apáca Pozsonyban
7.) Mária Anna (Marianna) apáca
8.) Franciska orsolyita apáca
9.) László (1662. június 8., Pozsony – 1729. november 24.) pálos főperjelhelyettes (1696), csanádi püspök (1710–1730), győri nagyprépost (1713)
10.) Tamás (†1734. július 5.) Somogy megye főispánja (1703–1734), Helytartótanács tagja (1726–1734), felesége: Draskovich Krisztina
11.) Miklós (1663. június – 1697. december 8.) pozsonyi prépost és szebenikói püspök (episcopus Sebenicensis)
12.) György (1669. január 22.), aznap hunyt el váratlanul Esterházy Anna Júlia, akinek halála után még világra segítették gyermekét, de ő sem maradt életben, keresztelését követően meghalt.

1671 előtt meghalt gyermekek:
Fiú (említve 1644. szeptember 16.), születése után közvetlen megkeresztelték, röviddel utána meghalt.
Katalin (említve 1661. november 8.)
Zsófia (említve 1661. november 8.)

Megjegyzés: Nádasdy Ferenc tumbafelirata szerint a házasságban hat fiú és nyolc lány született. Újonnan fellelt adataink szerint azonban eggyel több fiuk volt. Valószínűleg az 1644. szeptember 16-án született gyermeket – aki talán csak néhány órát élt – nem számolták bele a létszámba.

Összeállította Toma Katalin