Életrajz

 

Nádasdy Ferenc életrajza dátumokban

 

1623. január 14.
Csejtén megszületik

1633. október 15.
meghal apja, Nádasdy Pál, egy hónappal később beiktatják Vas vármegye főispáni tisztébe

1636
wittenbergi professzorok Fidelis Admonitio című művét magyar nyelvre fordítja

1638
anyja, Révay Judit katolikus hitre tér, és házasságot köt Forgách Ádám gróffal

1642
itáliai utazása: 1642. június 13-án beíratja magát a padovai egyetem anyakönyvébe, 1642. július 1-jén a sienai egyetem Natio Germanica-ja bizonyítványt és útlevelet állít ki számára. Rómába is eljut

1643. november 25.
az evangélikusok csepregi zsinatán bejelenti katolizálását

1644. február 6.
Kismartonban házasságot köt Esterházy Miklós nádor lányával, Anna Júliával (1630–1669). Házasságukból 14 gyermek születik

1644. február 23.
leteszi a császári kamarási esküt. A kinevezést még 1643-ban, valószínűleg áttérése után kapta meg

1645. október 22.
III. Ferdinánd magyar királyi tanácsossá nevezi ki

1645
saját jezsuita missziót hoz létre csejtei birtokán

1646. február 2.
III. Ferdinánd magyar királyi főudvarmesterré nevezi ki

1647. június 16.
IV. Ferdinánd koronázása alkalmával aranysarkantyús lovaggá ütik

1650
megvásárolja az alsó-ausztriai Seibersdorf és Hornstein uradalmakat

1651. április
mint a területek örökös földesurát, kinevezik Alsólendva és Nempti főkapitányává

1651. július
a lorettói szervita kolostor alapkőletétele

1653. június 18.
Regensburgban, római királlyá koronázása alkalmával IV. Ferdinánd birodalmi lovaggá üti sógorával, Esterházy Pállal együtt. Az utazás alkalmával több várost is felkeresnek

1655. június 27.
kinevezik országbírónak

1657
alsó-ausztriai indigenátust kap

1659. július 2.
a lorettói szervita kolostor ünnepélyes felszentelése

1660. szeptember 30. – október 1.
Sárospatakon hitvitát vezet azzal a céllal, hogy Báthory Zsófia és fia, I. Rákóczi Ferenc áttérjen a katolikus vallásra

1660
a pottendorfi kastély és uradalom zálogba vétele. A pottendorfi kastély ezt követően Nádasdy elsődleges rezidenciája

1662. február
leteszi a titkos tanácsosi esküt A kinevezésre még 1661-ben került sor

1662. szeptember 8.  
a Szent István-kápolna alapítása Mariazellben

1663. november 27.
I. Lipót császár kinevezi a 12 fős Direktórium tagjává. A Direktórium volt a legfőbb kormányzó szerv I. Lipót regensburgi tartózkodása idején

1664
részt vesz a török elleni küzdelemben és a szentgotthárdi csatában

1664
a Mausoleum Regni Apostolici Regum & Ducum kiadása Nürnbergben

1665. február 7.
Pottendorf uradalom tényleges megvásárlása

1665 tavaszán
zarándoklat Rómába. Útja során megtekint több várost és felkeresi a loretoi kegyhelyet is

1666. január  
megírja az Oráció az ország négy rendjéhez című politikai röpiratát

1666. január 15.
I. Lipót kinevezi Zala és Somogy vármegyék főispánjává

1667. április 30.
I. Lipót királyi helytartóvá nevezi ki

1668. április 5.
az anyacsászárné, Eleonora Gonzaga és leányai látogatása Pottendorfon

1668. április 23.
I. Lipót látogatása Pottendorfon

1669. január 22.
meghal felesége, Esterházy Anna Júlia

1669
a lékai ágoston rendi kolostor ünnepélyes felszentelése

1669. november – 1670. szeptember
fia, István félbemaradt európai tanulmányútja

1670. szeptember 3.
pottendorfi kastélyában letartóztatják az uralkodó elleni összeesküvésben való részvétel vádjával

1671. április 30.
Bécsben kivégzik

Összeállította Toma Katalin