Rövidítések

 

Az itineráriumban rövidítve szereplő levéltárak és levéltári fondok


A 32

MNL OL Magyar Kancellária Levéltára, Litterae privatorum

A 57
MNL OL Magyar Kancellária Levéltára, Libri regii

E 150
MNL OL Kincstári Levéltárak, a Magyar Kamara Archivuma, Acta ecclesiastica

E 151
MNL OL a Magyar Kamara Archivuma, Acta ecclesiastica ordinum et monialium

E 152
MNL OL Kincstári Levéltárak, a Magyar Kamara Archivuma, Acta Jesuitica

E 156
MNL OL Kincstári Levéltárak, a Magyar Kamara Archivuma, Urbaria et Conscriptiones

E 185
MNL OL Kincstári Levéltárak, a Magyar Kamara Archivuma Archivum familiae Nádasdy

E 199
MNL OL Kincstári Levéltárak, a Magyar Kamara Archivuma, Archivum familiae Wesselényi

E 204
MNL OL Kincstári Levéltárak, a Magyar Kamara Archivuma, Missiles

E 554
MNL OL Kincstári Levéltárak, a Magyar Kamara Archivuma, Városi és kamarai iratok

GYMS
MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára

HKA HFÖ
ÖStA AVA FHKA HKA Hoffinanz Österreich

HKA HFU
ÖStA AVA FHKA HKA Hoffinanz Ungarn

HKA K.u.R.
ÖStA AVA FHKA HKA Kontrakte und Reverse

HKA NÖHA
ÖStA AVA FHKA HKA Niederösterreichische Herrschaftsakten

HKA NÖ Kamm.
ÖStA AVA FHKA HKA Niederösterreichische Kammerakten

MNL OL
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár (Budapest)

ÖStA
Österreichisches Staatsarchiv (Wien)

ÖStA AVA FHKA
ÖStA Allgemeines Verwaltungsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv, Hofkammerarchiv

ÖStA HHStA
ÖStA Haus-, Hof- und Staatsarchiv (Wien)

P 57
MNL OL a Bezerédy család kámi ágának levéltára

P 71
MNL OL a Csáky család levéltára

P 108
MNL OL az Esterházy család hercegi ágának levéltára, Repositorium

P 123
MNL OL az Esterházy család hercegi ágának levéltára, Miklós nádor iratai

P 124
MNL OL az Esterházy család hercegi ágának levéltára, Esterházy László iratai

P 125
MNL OL az Esterházy család hercegi ágának levéltára, Pál nádor iratai

P 287
MNL OL a Forgách család levéltára

P 497
MNL OL a Mednyánszky család levéltára

P 507
MNL OL a Nádasdy család nádasdladányi levéltára

P 707
MNL OL a Zichy család levéltára

P 1314
MNL OL a Batthyány család hercegi ágának levéltára, Missiles

P 1315
MNL OL a Batthyány család hercegi ágának levéltára, Batthyány Ádám iratai

P 1865
MNL OL a Sibrik család levéltára

PL, AS, AR
Prímási Levéltár, Esztergom, Archivum Seculare, Acta Radicalia

UA AA
ÖStA HHStA Ungarische Akten, Allgemeine Akten

UA Spec.
ÖStA HHStA, Ungarische Akten Specialia

 

A publikációs jegyzékekben rövidítve szereplő folyóiratok, periodikák, évkönyvek


AcHLH

Acta Historiae Litterarum Hungaricarum

AD
Ars Decorativa

Adattár
Adattár a XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez


Archaeológiai Értesítő

Annales
Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve/Annales de la Galerie Nationale Hongroise

AH
Ars Hungarica

AHA
Acta Historiae Artium

BHBl
Burgenländische Heimatblätter

BMAW
Berichte und Mittheilungen des Altertums-Vereines zu Wien

Bulletin
A Szépművészeti Múzeum Évkönyvei/Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts

EPhK
Egyetemes Philológiai Közlöny

FA
Folia Archaeologica

FH
Folia Historica

Fo
Fons

ItK
Irodalomtörténeti Közlemények

KK
Kultúra és Közösség

LK
Levéltári Közlemények


Művészettörténeti Értesítő

MGSz
Magyar Gazdaságtörténeti Szemle

MIÖG
Mitteilungen des Instituts für österrreichische Geschichtsforschung

MK
Magyar Könyvszemle

MCCKhD
Mittheilungen der K. K. Central-Commission für Forschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale.

MTT
Magyar Történelmi Tár

MZ
Magyar Zene

PSz
Protestáns Szemle

Sz
Századok

T
Turul

TSz
Történelmi Szemle

TT
Történelmi Tár

UJb
Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie